PRIVACY BELEID

Dit is het privacy beleid voor PROTECT A/S (“PROTECT”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”) en bijbehorende apps.

1. Wie zijn wij en wat doen wij
PROTECT A/S is een internationaal bedrijf dat producten produceert die mensen en eigendommen kunnen beschermen tegen inbraak en diefstal.

PROTECT is de gegevensverantwoordelijke en verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens die verwerkt worden via onze website (“Site”) en diensten.
2. Hoe kunt u contact met ons opnemen
Indien u vragen heeft over dit Privacy Beleid of als u gebruikt wilt maken van uw rechten die in dit Privacy Beleid vermeld staan, neem dan contact met ons op via:

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5
8260 Viby J

Phone: +45 86 72 18 81

E-mail: info@protectglobal.com
3. Wat voor soort persoonlijke gegevens verzamelen wij over u?
Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u. Als u onze Site, servicesystemen of app gebruikt dan wordt dergelijke informatie verzameld. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u de inhoud op onze Site bekijkt of als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen en verwerken kunnen als volgt gecategoriseerd worden:
 • Uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, huisadres (indien verstrekt), telefoonnummer (indien verstrekt), IP-adres, in sommige gevallen geografische locatie en taal.
 • Uw aankoopinformatie, zoals uw persoonlijke gegevens die hierboven vermeld worden, bedrijfsnaam (indien verstrekt), uw leveringsinformatie, zoals afleveradres, indien anders dan uw huisadres, uw orderinformatie, zoals productnaam, aantal, productnaam, voorraadnummer product en serienummer product, aantal, aankoopdatum en dealerinformatie, uw betalingsgegevens en doorverwijzing door een vriend (indien van toepassing).
 • Verzoeken voor klantenondersteuning en technische assistentie, waaronder uw persoonlijke gegevens zoals hierboven vermeld, serienummer product, garantiegegevens product, aankooplocatie en andere relevante informatie die PROTECT A/S kan vragen om uw verzoek verder te kunnen verwerken.
 • Informatie betreffende uw gedrag, verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare technieken zoals pixels, tags en andere identificators om uw voorkeuren te onthouden, om te begrijpen hoe onze Site en app(s) gebruikt worden en om ons marketingaanbod aan te passen.
Verder houden wij ons aan de volgende principes bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens:
 • We zullen alleen persoonlijke gegevens verzamelen voor specifieke en rechtmatige doeleinden.
 • We zullen geen gegevens verzamelen die niet nodig zijn om onze doelstellingen te bereiken.
 • We zullen geen persoonlijke gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld.
 • We zullen persoonlijk gegevens niet overdragen aan derden, tenzij met voorafgaande toestemming.
 • We zullen ons best doen om er voor te zorgen dat de gegevens actueel zijn door u aan te moedigen uw persoonlijke gegevens periodiek te controleren.
 • We zullen passende technische en organisatorische maatregelen in stand houden om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking.
 • Behalve wanneer hierin vermeld, zullen wij persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn of waarvoor ze verder verwerkt worden, of als dit wettelijk verplicht is.
4. Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Het uitvoeren van Diensten

We verzamelen en bewaren persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt heeft tijdens uw gebruik van de Site en/of onze diensten zodat wij de diensten kunnen uitvoeren. Let wel, onze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als wij de diensten verstrekken.

Bedrijfsadministratie en wettelijke naleving

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden betreffende bedrijfsadministratie en wettelijke naleving:

– om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (waaronder Ken Uw Klant of Anti-Witwassen van Geld of Anti-Omkoping, conflicten of vergelijkbare verplichtingen waaronder, maar niet beperkt tot, het in stand houden van een wettelijke verzekering);
– om uw wettelijke rechten te handhaven;
– om de rechten van derden te beschermen; en
– in verband met een zakelijke transactie zoals een fusie, of herstructurering, of verkoop.

Marketingcommunicatie

We voeren de volgende marketingactiviteiten uit met behulp van uw persoonlijke gegevens:

 • Postmarketing
 • E-mailmarketing

We gebruiken informatie die wij over u waarnemen tijdens uw interacties met onze Site, onze e-mail communicatie aan u en/of met diensten (zie de sectie Klanteninzicht en Analyse hieronder voor meer informatie over de verzamelde informatie en hoe dit verzameld wordt) om uw marketingcommunicatie te sturen.

Klanteninzicht and analyse

We analyseren uw contactgegevens met andere persoonlijke gegevens die wij over u waarnemen tijdens uw interacties met onze Site, onze e-mailcommunicatie aan u en/of met onze diensten zoals de diensten die u heeft bekeken.

Als u toestemming heeft gegeven (waar wettelijk verplicht) dan gebruiken we cookies, logbestanden en andere technieken om persoonlijke informatie te verzamelen van de computer hardware en software die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Site, of vanaf uw mobiel. Dit omvat het volgende:

 • een IP-adres om siteverkeer en -volume te controleren;
 • een sessie-ID om gebruiksstatistieken op onze Site bij te houden;
 • informatie betreffende uw persoonlijke of professionele interesses, demografische gegevens, ervaringen met onze producten en contactvoorkeuren.

Onze webpagina’s bevatten “cookies”, “web beacons” of “pixel tags”(“Tags”). Met Tags kunnen wij de ontvangst van een e-mail aan u volgen, gebruikers tellen die een webpagina bezocht hebben of een e-mail geopend hebben en andere soorten verzamelinformatie verkrijgen. Als u klikt op een e-mail met een Tag, kunnen uw contactgegevens vervolgens worden gekoppeld aan de bron e-mail en de betreffend Tag.

In sommige van onze e-mailberichten gebruiken wij een “doorklik-URL” die gekoppeld is aan een bepaalde Site die door of namens ons beheerd wordt.

Door deze informatie te gebruiken, kunnen wij de effectiviteit van onze inhoud meten en hoe gebruikers onze Site en onze diensten gebruiken. Daardoor komen wij erachter welke pagina’s van onze Site het meest aantrekkelijk zijn voor onze bezoekers, welke delen van onze site het meest interessant zijn en welke aanbiedingen onze aangemelde gebruikers graag zien.

We gebruiken deze informatie ook voor marketingdoeleinden (zie de marketingsectie hierboven voor meer informatie).

Worden uw gegevens met iemand gedeeld?

We kunnen gegevens verwerken en delen, op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Toestemming: We kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifiek toestemming heeft gegevens om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor een specifiek doeleinde
 • Gerechtvaardigd belang: We kunnen uw gegevens verwerken als dit redelijkerwijs nodig is om onze gerechtvaardigde belangen te realiseren.
 • Uitvoering van een contract: Als we een contract met u hebben afgesloten dan kunnen wij u persoonlijke gegevens verwerken om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van ons contract.
 • Wettelijke verplichtingen: We kunnen uw persoonlijke gegevens bekend maken als we hiertoe wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken inzake juridische procedures, gerechtelijk bevel, rechtszaken zoals in reactie op een gerechtelijke bevel of dagvaarding (waaronder in reactie op openbare instanties om te voldoen aan veiligheids- of wetshandhavingseisen).
 • Cruciaal belang: We kunnen uw gegevens bekend maken als wij van mening zijn dat dit nodig is om onderzoek te doen naar, ter voorkomen van of om actie te ondernemen met betrekking tot mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen van de veiligheid van een persoon of juridische activiteiten, of als bewijs in een rechtszaak waarbij we zijn betrokken.

Meer specifiek kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken of delen in de volgende situaties

 • Leveranciers, consultants en andere externe dienstverleners: We kunnen uw gegevens delen met externe leveranciers, dienstverleners, aannemers of agenten die diensten voor of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke gegevens moeten hebben om hun werk te kunnen doen. Voorbeelden zijn: verwerking van betalingen, gegevensanalyse, versturen van e-mails, hosting diensten, klantenservice en marketing activiteiten. We kunnen geselecteerde externe partijen toestaan volgtechnologie te gebruiken op onze websites, waarmee ze gegevens over u kunnen verzamelen, hoe u na verloop van tijd met onze websites omgaat. Deze informatie kan onder andere gebruikt worden om gegevens te analyseren en bij te houden, de populariteit van bepaalde inhoud vast te stellen en online activiteiten beter te begrijpen. Tenzij vermeld in dit beleid, delen, verhuren of verkopen wij uw gegevens niet aan externe partijen voor hun promotionele doeleinden.
 • Bedrijfsovernames: We kunnen uw gegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of acquisitie van ons bedrijf of een deel daarvan door een ander bedrijf.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens delen we alleen met of maken we alleen bekend aan de volgende externe partijen. We hebben elke partij gecategoriseerd zodat u het doel waarvoor wij gegevens verzamelen en verwerken gemakkelijk kunt begrijpen. Als wij uw gegevens hebben verwerkt op basis van uw toestemming en u wilt uw toestemming intrekken, neem dan contact met ons op.

 • Reclame, Rechtstreekse Marketing en Leadgeneratie
  Facebook, Albacross, LinkedIn
 • Reclame-gerichte platformen
  Google Ads remarketing + Facebook remarketing + LinkedIn Remarketing
 • Social Media Delen en Reclame
  Facebook reclame, Instagram reclame, LinkedIn reclame, Twitter reclame, YouTube reclame
 • Web en Mobiele Analyses
  Google Analytics, Analytify, WebARX, Socialinsider.io
 • Website hosting
  Wordpress.org
5. Onze wettelijke grondslag
We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van een van de volgende redenen: (1) u heeft ons toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens (AVG art. 6(1)(a)), (2) om te voldoen aan onze verplichtingen in overeenstemming met een contract dat wij mogelijk hebben met u (AVG art. 6(1)(b)), (3) het is ons rechtmatig belang of een rechtmatig belang van derden om persoonlijke informatie op een dergelijke manier te gebruiken om ervoor te zorgen dat we de diensten op de best mogelijke manier kunnen verstrekken (AVG art. 6(1)(f)), en/of (4) we zijn wettelijk verplicht om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om te voldoen aan alle wettelijke verplichten die wij worden opgelegd (AVG art. 6(1)(c)).
6. Externe aannemers en andere verantwoordelijken

We verkopen uw persoonlijke gegevens niet of delen de genoemde gegevens niet met derden, behalve in de mate als vermeld in dit Privacy Beleid. We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden voor zover vereist door de wet, een gerechtelijk bevel  of een beslissing van een bevoegde overheidsinstantie en met het oog op wetshandhaving. Verder kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met de volgende derden:

 • Externe leveranciers die namens ons diensten uitvoeren, waaronder facturering, verkoop, marketing, IT-support, reclame, analyses, onderzoek, klantenservice, productservicesupport, verzending en afhandeling inkooporder, gegevensopslag, validatie, beveiliging, fraudepreventie, betalingsverwerking, en juridische diensten. Dergelijke externe leveranciers hebben toegang tot het uitvoeren van deze diensten maar mogen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.
 • Andere derden, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven.  Als wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan een derde dan nemen wij alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat die derden gebonden zijn aan vertrouwelijkheids- en privacy-verplichtingen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens. De bekenmaking vindt plaats in overeenstemming met wettelijke vereisten, waaronder het afsluiten van gegevensverwerkingsovereenkomsten met de betreffende derden om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens alleen verwerkt worden in overeenstemming met onze instructies, toepasselijke wetgeving en regelgeving en voor het door ons aangegeven doel en om adequate veiligheidsmaatregelen te garanderen.
7. Het bewaren van uw persoonlijke gegevens

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn. De duur van het bewaren van uw gegevens is afhankelijk van de doeleinden waarvoor we deze verzamelen en gebruiken.

Persoonlijke gegevens met betrekking tot uw aankoop en garantiegegevens product worden bewaard en verwerkt voor een periode van vijf (5) jaar vanaf aankoopdatum, tenzij u een verlengde garantieperiode heeft verkregen, of dergelijke gegevens rechtmatig verwerkt worden voor andere doeleinden, zoals het aanbieden van persoonlijke voordelen of aangepaste rechtstreekse marketing, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, of voor het nastreven van onze wettelijke claims, waarbij het bewaren van dergelijke gegevens noodzakelijk wordt geacht.

Persoonlijke gegevens met betrekking tot het aanbieden van rechtstreekse marketing aan u, worden bewaard en verwerkt voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum dat u voor het laatste onze marketingcommunicatie geopend heeft of anderszins interesse getoond heeft voor dergelijke communicatie.

Persoonlijke gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze apps, servicesysteem en productsoftware update(s) worden bewaard en verwerkt voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum dat u voor het laatste actief bent geweest.

Relevant persoonlijke gegevens worden verwijderd nadat de hierboven vermelde perioden verlopen zijn, tenzij dergelijke gegevens wettelijk bewaard en verwerkt kunnen worden voor andere doeleinden, waarvoor wij een wettelijke grondslag hebben.

8. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die wij van u bewaren; Uw recht op inzage, uw recht op rectificatie, uw recht op verwijdering, uw recht op beperkte verwerking, uw recht op gegevensoverdracht, uw recht om bezwaar te maken, uw recht om uw toestemming in te trekken.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, neem dan contact met ons op via info@protectglobal.com.

Als u zich bovendien zorgen maakt over enig aspect van onze privacy-praktijken, waaronder de manier waarop wij met uw persoonlijke informatie omgaan, dan kunt u dit melden aan de betreffende Autoriteit Persoonsgegevens. De Deense Autoriteit Persoonsgegevens is te bereiken op:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

9. Wijzigingen in dit Privacy Beleid
We kunnen dit Privacy Beleid wijzigen of actualiseren. Om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen wij dit Privacy Beleid van tijd tot tijd actualiseren om eventuele wijzigingen in ons gebruik van uw persoonlijke informatie weer te geven. We kunnen ook wijzigingen aanbrengen om te voldoen aan aanpassingen in de eisen van de toepasselijke wet- of regelgeving. Waar dit praktisch haalbaar is, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen. Echter we raden u aan om dit Privacy Beleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website kunnen geven.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

We use Vimeo to track our video performance.
 • vuid

Decline all Services
Accept all Services